Path Created with Sketch.

Skeiv dansekunst – en samtalerekke

Skeiv dansekunst – en samtalerekke er et initiativ fra kunstnerduoen Sterud/Kongsness, som har invitert med seg et tverrsnitt av det norske dansekunstfeltet som de ønsker å høre mer fra. Samtalerekka består av seks samtaler og et foredrag 13. - 29. juni, som alle vil skje i forkant av og under Pride Oslo 2018.

Samtalerekken vil befinne seg i både dansekunstneriske og skeive sammenhenger, nærmere bestemt på Dansens Hus, Kunsthøgskolen i Oslo, Scenehuset, utestedet Elsker og Pride House. Dansekunstnerne Ann-Christin Kongsness og Marte Sterud fungerer som initiativtagere, organisatorer og ordstyrere, samt bidragsytere i hver sin samtale. Skeiv dansekunst – en samtalerekke er støttet av Kulturrådet og co-produseres av Danseinformasjonen og Dansens Hus. Samtalerekka vil videodokumenteres for arkivering i Dansearkivet/Riksarkivet samt Skeivt arkiv.

Skeiv dansekunst er ikke et etablert begrep, men er konstruert fra Sterud/Kongsness sin side for å gjøre synlig et landskap som de opplever at ennå ikke har blitt satt på kartet. Dette landskapet består av dansekunstnere fra ulike generasjoner som aktivt tar stilling til spørsmål rundt kjønnsuttrykk og seksualitet og beveger seg vekk fra et heteronormativt regime gjennom sitt kunstneriske virke. De tar i bruk et mangfold av strategier, tilnærminger og holdninger i skjæringspunktene mellom kropp, seksualitet, kjønnsuttrykk, performativitet og identitet. Alle er invitert på bakgrunn av sine individuelle kunstnerskap og erfaringer fra disse, ønsket er å gi verdi til hvordan det personlige og emosjonelle får konsekvenser for og nærer det kunstneriske. Med dette håper Sterud/Kongsness å vrimle opp et mylder av historier og perspektiv til inspirasjon for videre utforskning i dette landskapet.

Ann-Christin Kongsness og Marte Sterud jobber med dans og koreografi i det frie feltet med et uttrykk fundert i skeiv feminisme. De har jobba sammen siden 2011 i flere ulike konstellasjoner og møtes i en interesse for å koble språk og teori opp i mot egen kunstpraksis, samt bidra til å synliggjøre og fasilitere kompetanse rundt dans og koreografi som kunstart. De har begge studert emner innen kjønnsteori og estetikk ved Universitetet i Oslo og jobber også med tekstproduksjon knyttet til det kunstneriske arbeidet.

Program (Alle samtalene ble filmet og kan sees på: skeivdansekunst.no)

• Dansens Hus, 13. juni kl 1900
Skeivfeministiske strategier: Henriette Pedersen, Maja Roel, Marte Sterud

• Kunsthøgskolen i Oslo, 15. juni kl 2000
Skeive strategier innen kunstnerisk forskning: Brynjar Bandlien, Per Roar, Ann-Christin Kongsness

• Scenehuset, Bogstadveien 49, Oslo, 19. juni kl 1900
Menn danser og danser og fortsetter å danse: Øyvind Jørgensen, Terje Mossige, Magnus Myhr

• Elsker, 21. juni kl 1900
Samtidsdrag: Emanuel Waal Hem, Jens Martin Hartvedt, Marianne Kjærsund

• Pride House, Kim Friele-salen, 24. juni kl 1600
Skeiv dans: Ann-Christin Kongsness

• Pride House, Caféscenen, 24. juni kl 1745
Skeive kunstnerskap: Ulf Nilseng, Karstein Solli, Steffi Lund

• Scenehuset, Bogstadveien 49, Oslo, TBA
Samtale om Missionären: Malin Hellkvist Sellén

skeivdansekunst.no