Path Created with Sketch.

Un-Magritt Nordseth fylte 60 år den 5. oktober

Danser, koreograf, og tidligere leder ved Dansens Hus Un-Magritt Nordseth, fylte 60 år den 5. oktober. Danseinformasjonen gratulerer på etterskudd!


Un-Magritt Nordseth har vært sterkt medvirkende til den store ekspansjonen i dansefeltet gjennom mer enn 30 år, både med tanke på kunstnerisk utvikling og vekst i infrastruktur.

Nordseth var en av initiativtagerne og sentral i gjennomføringen av Dansens År (1993). Hun var også sentral i opprettelsen av Danseinformasjonen, som ble formelt stiftet av fagforbundet Norske Dansekunstnere med mandat om å arbeide for etablering av Dansens Hus.

Hun er utdannet ved Statens balletthøgskole (1983) og har også studert ved Martha Graham School of Contemporary Dance, New York, og i London. Hun var medstifter av Scirocco Dansekompani (etablert i 1987), der hun skapte en rekke verk. Etter at Scirocco Dansekompani ble lagt ned etablerte hun Un-Magritt Nordseth Danseproduksjon. Hun har også hatt engasjement som koreograf/medregissør ved flere av institusjonsteatrene, blant annet Det Norske Teatret, Centralteatret og Den Nationale Scene. 

Un-Magritt Nordseth har hatt en rekke verv, blant annet har hun vært styreleder ved Danseinformasjonen (da Senter for Dansekunst) fra 2002-2008 og Danseinformasjonens eierrepresentant i styret i Dansens Hus fra 2004 til 2008. Høsten 2010 ble Nordseth ansatt som kunstnerisk leder i Dansens Hus og hennes åremål gikk ut i 2018.