Path Created with Sketch.

Skeiv Bevegelse – Tekster om skeiv dans

Steffi Lund og Hege Rimestad i forestillingen «Absolutt uten tittel» fra 2014. Scenografi: Turid Ousland. Foto: Elisabeth Kjeldahl Nilsson.
Det skeive er erfaring som er uløyseleg knytta til kropp, rørsle, performativitet og koreografi. Begrepet skeiv kjem frå det engelske begrepet queer, som igjen kjem i frå det tyske quer. Dette omsetjast til tverrgåande på norsk. Slik trossar begrepet førestillingar om det uniforme og famnar om og utvidar forståinga om identitet, kjønn, seksualitet og legning.

Skeiv dansekunst sett lyset på identitet, inklusivitet, sjølvbekrefting og eigenverdi. Det handlar om frigjerande strategiar som bryt med rigide tankemønster og forsteina, skadelege verdiar.

Serien Skeiv Bevegelse – Tekster om skeiv dans handler om korleis det skeive har prega og pregar det norske danse- og scenekunstfeltet. Ti ulike tekstar vil enkeltvis bli publisert på danseinfo.no i haust, og vil i desember samlast i ein fysisk publikasjon. Tekstane sett, på svært ulikt vis, fokus på den skeive erfaringa, korleis denne har blitt og blir nytta i dansen og effekten av dette i både kunsten og samfunnet.

Tekstforfatterene er: Steffi Lund, Carl Aquilizan, Inés Belli, Jørgen Eide, Øystein Voll, Marte Reithaug Sterud, Brynjar Bandlien og Jonas Øren.

Redaktør: Jonas Øren.
Redaksjon: Sindre Jacobsen, Sigrun Drivdal Johnsen, Thea Ericson Aarnes og Marianne Albers.

Tekstene blir utgitt som en del av Skeivt kulturår 2022.

Tekstene vil fortløpende publiseres og samles her:
«Noter fra et skeivt danseliv – et vitnesbyrd» av Steffi Lund